numlockx automatisch opstarten bij booten pc in openbox

Hallo,
Ik heb een paar dagen geleden Manjaro Openbox minimal geinstalleerd op een ouder Apple pc en dat werkt perfect,enkel numlock krijg ik niet aan de praat.In de wiki lees ik het volgende: ~/.config/openbox/autostart en voeg de lijn numlockx & toe .Ik geef dus de opdracht in in de terminal ,maar geeft een foutmelding.
Wat doe ik verkeerd ?
Ik gebruik al jaren manjaro , maar ben niet bekend met Manjaro Openbox.
Alvast bedankt voor de hulp en het meedenken.

Groeten ,

Welke foutmelding?

tav,Aragorn
toegang geweigerd

1 Like

Voor alle duidelijkheid, met "Ik geef de opdracht in een terminal" bedoel je dus dat je...

numlockx

... hebt ingegeven en dat je dan "toegang geweigerd" te zien krijgt?

Probeer het anders eens met sudo... :arrow_down:

sudo numlockx

This topic was automatically closed 90 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Forum kindly sponsored by