Pacman i problem z kluczami

└─> sudo pacman-key --init
[sudo] hasło użytkownika eko5: 
gpg: error while loading shared libraries: libreadline.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
chmod: nie ma dostępu do „/etc/pacman.d/gnupg/trustdb.gpg”: Nie ma takiego pliku ani katalogu
gpg: error while loading shared libraries: libreadline.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
gpg: error while loading shared libraries: libreadline.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
==> Aktualizacja zaufanej bazy danych...
gpg: error while loading shared libraries: libreadline.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
==> BŁĄD: Zaufana baza danych nie mogła zostać zaktualizowana.

Ten problem pojawił się u niektórych w listopadzie w zeszłym roku. Użyłeś jakiejś starej instalki Manjaro?

Spróbuj:

sudo rm -r /etc/pacman.d/gnupg
sudo pacman -Sy gnupg archlinux-keyring manjaro-keyring
sudo pacman-key --init
sudo pacman-key --populate archlinux manjaro
sudo pacman-key --refresh-keys
sudo pacman -Sc
sudo pacman -Syu

Jeśli po tym będą jakieś inne problemy, to wyczyść i odnów bazę danych pacmana:

sudo rm -r /var/lib/pacman/sync/core.db
sudo pacman -Syy

A na ostatku odświerzyć listę mirrorów:

sudo pacman-mirrors -g

i w końcu update systemu:

sudo pacman -Syyu

Forum kindly sponsored by