Po przejściu z wersji stable na testing brak możliwości połączenia przez wifi

Nie szukam pomocy lecz służę rozwiązaniem dla potrzebujących.

Na początek info sprzętu:
Type: Laptop System: LENOVO product: 20189 v: Lenovo B575e Mobo: LENOVO model: 20189 > UEFI [Legacy]: LENOVO v: HPET18WW(1.03) date: 05/29/2012
Kernel: 5.4.14-2-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Manjaro Linux
Network:Device-2: Broadcom and subsidiaries BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter network-broadcom-wl 2018.10.07
linux54-broadcom-wl 6.30.223.271-17 (linux54-extramodules)
Broadcom 802.11 Linux STA wireless driver BCM43142

Po zmianie wersji Manjaro ze stabilnej na wersję testową nie mogłem się połączyć po wifi.
Sieć była widoczna, lecz próba połączenia nie przynosiła rezultatu. Tyczy się zabezpieczeń WPA i WPA2 Personal. Po ciężkich bojach znalazłem przyczynę, to aktualizacja upgraded wpa_supplicant (2:2.9-3 -> 2:2.9-4) <<--musimy cofnąć się do starej wersji czyli -->> 2:2.9-3
Logi są w /var/log/pacman.log lub konsola: pamac-manager tu klikamy na trzy pionowe kropki/Zobacz historię

Dokładny opis obniżenia wersji https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Downgrading_packages

downgrade to aplikacja, która pomaga zautomatyzować proces lokalizowania i obniżania pakietów.A więc konsola i:

pamac install downgrade

downgrade wpa_supplicant

...teraz tu wyskoczy lista wersji...

wpisujemy numer który nam odpowiada i zatwierdzamy Enter
Wpisy wymienione jako „local” to wersje z lokalnego bufora pakietów. Wpisy oznaczone jako „remote” są dostępne w Arch Linux Archive (ALA).
Ostrzeżenie: Instalowanie pakietów z ALA jest z natury niebezpieczne, ponieważ czasami Manjaro potrzebuje niestandardowych wersji niektórych pakietów. Może to spowodować uszkodzenie systemu.

Po obniżeniu pakietu powinieneś zobaczyć komunikat podobny do tego:
add firefox to IgnorePkg? [y/n]
Jeśli odpowiesz „y”, pakiet nie będzie już aktualizowany w przyszłych aktualizacjach, dopóki nie usuniesz go ręcznie z linii IgnorePkg /etc/pacman.conf

Po wszystkim restart systemu.
Po restarcie w razie potrzeby usuwamy stare połączenie wifi i tworzymy nowe.

3 Likes

Forum kindly sponsored by