Problem z montowaniem partycji var , tmp

Podczas startu system zgłasza, że nie może prawidłowo zamonotować partycji var oraz tmp.
Te komunikaty pojawiają się podczas startu i widać je bardzo krótko. Jak podejrzeć te komunikaty dłużej ? Polecenie dmesg nic niepokojącego nie pokazuje.
<

file system>       <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
UUID=125beba5-ed3f-4954-8132-6abacaeac2f7 /       ext4  defaults,noatime,discard 0 1
UUID=834649d4-e546-44c4-9e7b-58bf9407e39f /var      ext4  defaults,noatime,discard 0 2
UUID=88bab675-f755-41dc-a57a-db0b96649509 /home     ext4  defaults,noatime 0 2
UUID=f01bdba7-4cd7-4ae9-b101-64fa38d0a428 swap      swap  defaults,noatime 0 2
#UUID=99b03c35-8603-43f3-bb4f-40fd7abb0877 /tmp      ext4  defaults,noatime 0 2
tmpfs                   /tmp      tmpfs  defaults,noatime,mode=1777 0 0
mount (result)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime)
/dev/sda5 on /var type ext4 (rw,noatime,discard,data=ordered)

Forum kindly sponsored by