Rechten wijzigen, heb nu geen rechten

Hoe moet ik de rechten wijzigen in Gnome Stable ?
Kan nu mijn veranderde gegevens in documenten NIET op mijn usb-stick overschrijven.
Groet,
Arto

wat is : systemctl status udisks2.service

?

Sorry ringosleeps,
i was away for a while, don't now what you mean, more info please.
To day i have completed a fresh install of the gnome desktop, next time i visit the forum FIRST, sorry.
Thanks

Ik ga ervan uit dat @ringosleeps benieuwd is naar de status van udisks2.service.
Type in een terminal de regel in die hij in zijn post schreef en copieër de uitkomst, plak het dan hier als je antwoord. Doe dit wel met zowel boven als onder je antwoord een regel met alleen drie ``` tekens . Je vindt die linksboven op je toetsenbord, naast de 1.

  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/udisks2.service; disabled; vendor pr>
  Active: active (running) since Fri 2018-06-08 14:20:34 CEST; 1h 52min ago
   Docs: man:udisks(8)
 Main PID: 894 (udisksd)
  Tasks: 5 (limit: 4520)
  Memory: 6.2M
  CGroup: /system.slice/udisks2.service
      └─894 /usr/lib/udisks2/udisksd

jun 08 14:20:33 freddy-pc systemd[1]: Starting Disk Manager...
jun 08 14:20:33 freddy-pc udisksd[894]: udisks daemon version 2.7.6 starting
jun 08 14:20:34 freddy-pc systemd[1]: Started Disk Manager.
jun 08 14:20:34 freddy-pc udisksd[894]: Acquired the name org.freedesktop.UDisk´´´

Ik hoop dat dit goed is, ben maar een sukkel op dit gebied.
Groet,
Arto

Forum kindly sponsored by